Produkten ej tillgäng

Efter att Sacco of Norway har påtalat att felaktig marknadsföring har skett har produkten ”Alice Fox Saccosäck Mint” tagits bort från sidan.

OM SittSÄCKAR

På sittsäckar.se presenteras olika sittsäckar från flera svenska E-butiker. Detta med bild och information tagna från E-butikens hemsida. De E-butiker som är representerade har godkänt att bild och information får användas i syfte att marknadsföra deras produkter.

Om du anser att någon bild, eller annan information, är felaktigt – alternativt om copyright lag åberopas – kontakta oss så tar vi bort informationen direkt. Enklast sker kontakt via kontaktuppgifter på Skribentus.se