Handla sittsäck säkrare på nätet

Efter att vi fått in ett flertal klagomål på vissa E-butiker  i slutet av 2017 valde vi att utesluta dessa från Sittsäckar.se. Vi har försökt hjälpa de kunder som kontaktat oss genom att ge vissa råd och tips gällande hur de kan agera när varor inte levereras och andra problem uppstår i kontakt med E-butiker. Här samlar vi de tipsen och kommer därmed hänvisa hit för mer info.

Leveransförsäkring

För det första kan kreditkort med leveransförsäkring användas vid köpet. Ett par kreditkort har denna försäkring vilket innebär att alla inköp över en viss summa automatisk innefattas av försäkringsskyddet. Skulle E-butiken inte leverera varan, alternativt att den levereras trasig så kan du få tillbaka kostnaden genom försäkringen.

Vår rekommendation är att först kontakta E-butiken för att se om de kan lösa problemet. Det är något som mycket ofta löser sig snabbt men skulle de av någon anledning vägra ge ersättning kan alltså kreditkortsförsäkringen täcka kostnaden för varan.

Kom ihåg att försäkringen bara gäller inom en specifik summa, exempelvis köp mellan 1000 kr och 20 000 kr. De gäller generellt enbart för inköp från företag inom EU och ett par länder till, ex. Norge.

Reklamationsrätt vid kortköp

Vid kortköp går det även att reklamera korttransaktioner. Skulle varan inte dyka upp eller om företaget har dragit dubbla dragningar ska E-butiken först och främst kontaktas. Om de inte löser problemet kan kortutgivaren kontaktas och en kortreklamation genomföras. Här är det viktigt att spara all kommunikation som skett med E-butiken så att man kan bevisa att försök har skett att ställa till rätta problemet. Gör därför all kommunikation skriftlig.

  • Reklamera alltid snabbt

Oavsett vilket problem som uppstår är det viktigt att reklamera direkt när man upptäckt felet. Är det ett ursprungligt fel har du rätten att reklamera inom tre år. Om det däremot handlar om fraktfel eller liknande är två månader alltid ”skälig” tid.

Se upp med returen

De flesta återförsäljare av sittsäckar har fri frakt.  Däremot ligger det ofta på köparen att betala returfrakten. Är du osäker på om du vill ha produkten kan en fördel vara att välja E-butiker med fri returrätt (som betalar ev. retur) eller välja företag som har butiker i närheten där produkten kan lämnas tillbaka. Att skicka en sittsäck kostar annars relativt mycket.

Är faktura säkerhet?

Om en vara beställs via faktura ska varan levereras inom 30 dagar. Annars har köparen rätt att häva köpet. Däremot är en faktura ett betalningskrav och skulle det inte betalas kan säljaren lämna över ärendet till inkasso eller Kronofogden. De kan ju hävda att varan är skickad och att köparen därmed valt att inte betala fakturan. Att handla på faktura har fördelen att köpet kan betalas efter varan är levererad men ger inte totalt ekonomiskt skydd.

Vidare hjälp

Om du inte hittar en lösning med säljaren kan du gå vidare i frågan men hur detta ska ske beror på om företaget finns i Sverige eller inte. Överlag är det lättare att lösa tvister med företag i Sverige.

  • Inom Sverige

Börja med att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden och gör en anmälan via deras webbplats. ARN kommer avgöra om tvisten är något de kan ta ställning till och i så fall ger de information om hur de anser att den ska lösas. Ett beslut av ARN är inte juridiskt bindande så företagen kan välja att inte följa dessa råd utan att riskera skadestånd. Däremot är det mycket vanligt att följa råden och de som inte gör det presenteras på Råd & Röns Svarta Lista.

Att gå via ARN är ett enkelt sätt att få en opartisk syn på tvisten utan att det behöver gå till domstol. Om en överenskommelse inte sker efter beslut från ARN är nästa steg att ta frågan till allmän domstol.

Risken med detta är däremot att du som konsument kan få betala hela rättegångskostnaden, samt bägge parters advokatkostnader i det fall som domstolen dömer till motpartens fördel. Prata alltid med en advokatbyrå innan, vilka kan avgöra hur stor chans du har att vinna  tvisten. Det bör därmed även handla om betydande belopp för att det ska vara värt processen. Kontrollera även upp vilken ekonomiskt skydd som finns i din gällande hemförsäkring kring rättstvister.

  • Utanför Sverige men inom EU

Det finns färdiga brevmallar från KonsumentEuropa.se som kan användas när klagomål ska framföras till ett företag utanför Sverige men inom EU. Detta exempelvis när en produkt inte blir levererad. Via webbplatsen finns även ytterligare information om vad man kan göra i tvist med ett företag.

I vissa fall går det även att kontakta ARN. Detta förutsatt att företaget ”marknadsfört sig särskilt mot Sverige”. De kommer däremot bara öppna ärende om de anser att företaget har tillräcklig koppling till Sverige.

Det går visserligen att driva ärendet till domstol även i detta fall men det ska då ske i det land som företaget har sitt säte.

  • Utanför EU

I detta fall är det mycket svårt att driva en process. Det är helt enkelt en risk man får ta. Större och etablerade bolag (likt Amazon) brukar oftast hitta lösningar som kunden är nöjd med men det är alltså svårare att gå vidare i processen om ingen annan lösning hittas.

Sittsäckar.se samarbetar idag med flera svenska E-handlare. Inte ett enda klagomål har kommit in till oss på de E-handlare som idag har samarbete med sidan.