Sittsäckar ska bidra till öppenhet i nya lokaler

Fältassistenterna i Töreboda kommun har blivit med ny lokal, dit ungdomar kan komma utan att någon annan känner till det. På så vis blir fältassistenternas arbete, vars uppgift är att arbeta uppsökande och förebyggande, mer effektivt. I de nya lokalerna finns sittsäckar och andra bekväma möbler som ska hjälpa ungdomarna att känna sig trygga, avslappnade och våga öppna sig. Det här går att läsa i Mariestadstidningen. 

I år har Töreboda kommun rekryterat två fältassistenter för att arbeta med ungdomar. Assistenterna Birgitta Rask och Emilia Hilding har tidigare haft kontor i Centralskolan men får nu alltså tillgång till ytterligare en lokal, som fått det självförklarande namnet Lokalen.

Möblering med öppenhet i åtanke

Den nya lokalen är inredd med sittsäckar och andra bekväma möbler som ungdomarna förhoppningsvis kommer att uppskatta. Birgitta Rask påpekar för Mariestadstidningen att bland annat sittsäckarna ska få ungdomarna att våga vara öppna, avslappnade och känna sig bekväma. Dessutom har en täckande plast satts upp på byggnadens stora fönster. På så vis skyddar man mot insyn, vilket bidrar till att ungdomarna kan känna sig tryggare inne i lokalerna.

Ska få rutiner

Det kan finnas flera anledningar till att vissa ungdomar inte kommer till skolan. Oavsett anledning menar Birgitta att de ska kunna komma till Lokalen istället. Här kan ungdomarna få vardagliga rutiner och möjligheten att sätta sig i ett sammanhang. Eventuellt kommer också familjestödsenheten att ha att umgänge i Lokalen. Därtill kan nattvandrare komma på besök när de är ute och patrullerar.